DE GESELECTEERDE EVENEMENTEN
De evenementen die in aanmerking komen voor korting worden op de agenda van DNA vermeld. De deelnemer moet zich zelf aanmelden voor het evenement bij desbetreffende organisator. DNA kan geen garantie geven dat er plaats is voor de deelnemer.

HET VERKRIJGEN VAN KORTING OP EVENEMENTEN
Om in aanmerking te komen voor de korting moet de verschuldigde deelnamefee voldaan zijn. Ook moet de deelnemer zelf bij het DNA bestuur aankloppen (wij registreren niet welke deelnemers wel en welke niet naar evenementen toe gaan!) met deugdelijke 'bewijsstukken' (bijvoorbeeld een bevestigd registratieformulier met bijbehorende betalingsbewijs e.d.).
De korting van 50% wordt berekend over het bedrag exculsief BTW, indien van toepassing.

DEELNEMER WORDEN IN DE LOOP VAN HET KALENDERJAAR
De korting op evenementen wordt tijdsevenredig berekend. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse deelnamefee. Mocht iemand zich dus halverwege het jaar aanmelden, dan is de kortingspercentage de helft van 50% en de deelnamefee de helft van het jaarbedrag.